Welke eisen stelt het Keurmerk Transport & Logistiek?

Het Keurmerk Transport & Logistiek kent een reglement waarin alle eisen en voorwaarden zijn opgenomen. Aan de hand van dit reglement kunnen transportondernemers nagaan waar hun bedrijf staat ten opzichte van de eisen.

Zodra ondernemers verwachten te voldoen aan de gestelde eisen en voorwaarden dienen zij een overeenkomst af te sluiten met een onafhankelijke certificerende instantie die audits mag verrichten op basis van het reglement van het keurmerk. De auditor zal hun bedrijfsprocessen ter plaatse beoordelen.

Indien het bedrijf voldoet aan de gestelde voorwaarden ontvangt de ondernemer een certificaat. Vanaf dat moment mag het bedrijf  het keurmerklogo voeren en wordt hun bedrijfsprofiel gepubliceerd op de officiële keurmerksite. Klik op onderstaande links voor meer informatie:
   

 

Geldigheidsduur van het keurmerk
Het certificaat heeft een geldigheidsduur van drie jaar en omvat naast de eenmalige bedrijfscontrole jaarlijks een schriftelijke controle.

Kosten
De kosten voor het behalen van het certificaat bestaan uit de auditkosten. De hoogte van deze kosten is afhankelijk van de omvang van het bedrijf en de gekozen auditor. Hoe groter het bedrijf, des te meer tijd een audit in beslag zal nemen. Daarnaast kunnen ondernemers kiezen voor deskundige begeleiding van TLN ter voorbereiding op de audit. De kosten van de begeleiding hangen af van eventuele persoonlijke wensen. Ondernemers bepalen zelf de duur en de intensiteit van de ondersteuning. Kijk voor meer informatie bij het onderdeel begeleiding.

Aan de basis van het Keurmerk Transport & Logistiek staat het bekende managementmodel van het Instituut Nederlandse Kwaliteit (INK). Dit model is een stappenplan gericht op de voortdurende verbetering van de bedrijfsvoering. De omgeving van bedrijven is voortdurend in beweging waardoor ondernemers steeds moeten reageren op veranderende eisen.