Begeleiding

Doe de Quickscan

Goed voorbereid het keurmerk tegemoet

In alle bestaande trainingen die Transport en Logistiek Nederland aanbiedt, wordt al ruim aandacht besteed aan het keurmerk.

Er zijn enkele specifieke modules ontwikkeld die het verkrijgen van het keurmerk aanzienlijk vereenvoudigen. Speciaal voor kandidaat-keurmerkhouders zijn een serie van drie specifieke workshops  en een voorbeeldenhandboek ontwikkeld waarmee stapsgewijs naar het keurmerk toe wordt gewerkt.

Workshop 1
In workshop 1 maakt u kennis met een aantal collega-ondernemers die eveneens opgaan voor het Keurmerk Transport & Logistiek. In deze workshop worden begrippen als ‘kwaliteit’, ‘beleid’ en ‘managementsysteem’ toegelicht. Daarbij komt onder meer aan de orde hoe in uw eigen onderneming concreet invulling aan deze begrippen kan worden gegeven.

Workshop 2
In workshop 2 worden de ervaringen en vorderingen met het opstellen van het individuele beleidsplan uitgewisseld en wordt dieper ingegaan op het management van middelen en medewerkers en op het management van processen.

Workshop 3
In Workshop 3 wordt ingegaan op de resultaatsgebieden medewerkers, klanten, partners en maatschappij. Daarbij komen concrete onderwerpen aan de orde, zoals: werkinstructies, registratieformulieren, klantanalyse en functieomschrijvingen.