Doe de Quickscan

Ook het Keurmerk voor uw bedrijf? Doe NU de  quick                  scan!

Quickscan

U heeft belangstelling voor het Keurmerk Transport & Logistiek! Logisch,
want u streeft er naar uw zaken goed onder controle te hebben en u wilt niet
dat de aandacht verslapt. Permanent verbeteren staat daarom binnen uw bedrijf hoog in
het vaandel. En bovendien wilt u uw relaties duidelijk maken dat u een goede partner in business
bent en blijft. Het keurmerk biedt u die waarborg van eigentijds en vernieuwend ondernemen.

 

Deze korte test geeft u een eerste indruk. En wat komt er voor u nog bij kijken om het Keurmerk
Transport & Logistiek te behalen? Of lijkt uw bedrijfsvoering al zo goed aan te sluiten op de eisen van het
reglement dat u binnenkort op kunt voor de audit? Het reglement van het keurmerk is opgebouwd uit tien
aandachtsgebieden. Beantwoord de onderstaande stellingen en u weet of het befaamde keurmerklogo binnenkort ook op uw briefpapier en voertuigen kan staan.

 • 1.Leiderschap
  • a) Ik weet waar ons bedrijf over drie jaar hoort te staan in de markt.
  • b) Ons bedrijf voldoet aan de wet- en regelgeving en aan de eisen van onze klanten.
  • c) Duurzaam onderemen vormt een ambitie binnen ons bedrijfsbeleid
 • 2.Strategie en beleid
  • a) Wij hebben een duidelijk organisatieschema opgesteld.
  • b) Ons bedrijf heeft schriftelijk opgestelde meerjaren-doelstellingen.
  • c) Op basis van onze doelstellingen evalueren wij periodiek de bereikte resultaten.
 • 3.Management van medewerkers
  • a) Wij kunnen aantonen dat onze (uitbestede) transporten plaatsvinden conform de CAO.
  • b) Onze taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn goed vastgelegd.
  • c) Elk jaar houden wij functioneringsgesprekken met medewerkers.
 • 4.Management van middelen
  • a) Wij maken ieder jaar een begroting op die we controleren op overschrijding.
  • b) De wettelijke (WA) en contractuele (AVC/CMR) aansprakelijkheid is goed verzekerd.
  • c) Ons bedrijf heeft een duidelijke administratie voor het onderhoud van de voertuigen.
 • 5.Management van processen
  • a) Onze primaire processen zijn duidelijk beschreven.
  • b) Procedures en werkinstructies zijn schriftelijk vastgelegd en worden goed beheerd.
  • c) Er vindt intern controle plaats op de kwaliteit van de werkzaamheden.
 • 6.Medewerkers (indien er sprake is van een loondienstverhouding)
  • a) Wij weten hoe medewerkers denken over ons bedrijf.
  • b) Medewerkers weten hoe zijn hun (gebrek aan) waardering kunnen melden.
  • c) Er zijn maatstaven benoemd om de tevredenheid van medewerkers te registreren.
 • 7.Klanten en partners
  • a) Wij weten hoe klanten en partners denken over ons bedrijf.
  • b) Klanten en partners vragen wij gericht naar hun tevredenheid over ons bedrijf.
  • c) Er zijn maatstaven benoemd om de tevredenheid van klanten en partners te registreren.
 • 8.Maatschappij
  • a) Wij registreren het brandstofverbruik, voertuigschades en verkeersboetes.
  • b) Deze registraties analyseren wij en bespreken we met onze medewerkers.
  • c) Ons beleid is gericht op het reduceren van CO2, voertuigschades en boetes.
 • 9.Bestuur en financiën
  • a) Wij hebben steeds goed zicht op de ontwikkeling van de ondernemingsresultaten.
  • b) Er zijn maatstaven vastgelegd waarop de bedrijfsresultaten periodiek worden getoetst.
  • c) Wij kunnen onderbouwen waarom die maatstaven voor ons cruciaal zijn.
 • 10.Verbeteren en vernieuwen
  • a) Wij zoeken voortdurend naar mogelijkheden om onze bedrijfsvoering te verbeteren.
  • b) Daarbij staan wij open voor verbetersuggesties van medewerkers, klanten en partners.
  • c) Vernieuwend ondernemen vinden wij van levensbelang voor onze continuïteit