Doe de Quickscan

Privacy Statement

Informatie betreffende de verwerking van persoonsgegevens op het besloten gedeelte van de website van

Transport en Logistiek Nederland.


Inleiding
TLN vindt het van essentieel belang dat persoonsgegevens van (ex)leden, (ex)abonnees en prospects met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd. Voorop staat dat TLN zich in alle gevallen houdt aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt. TLN wil zo transparant mogelijk zijn in de wijze waarop persoonsgegevens worden gebruikt. In dit privacy statement licht TLN toe voor welke doelen persoonsgegevens worden gebruikt en wat uw rechten zijn. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is TLN, Boris Pasternaklaan 22-30, 2719 DA Zoetermeer. In overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens, heeft TLN de gegevensverwerking aangemeld bij het College bescherming persoonsgegevens. Zie hiervoor het openbare register op www.cbpweb.nl.


Verwerking van persoonsgegevens
In het kader van haar dienstverlening, wanneer u lid wil worden van TLN, een abonnement neemt op een magazine van TLN of deelneemt aan een seminar van TLN, legt TLN persoonsgegevens over u vast. TLN legt deze gegevens vast om er voor te zorgen dat uw aanvraag wordt behandeld en er, wanneer u TLN daartoe machtigt, een overeenkomst met u wordt uitgevoerd. Voor een optimale samenwerking tussen leden streeft TLN naar een zo compleet en transparant mogelijk overzicht van uw gegevens, opdat u inzicht heeft in de gegevens die TLN over u en haar leden vastlegt. Dit overzicht vindt u bij bezoek aan de website. Aanvullende informatie, over bijvoorbeeld contactpersonen en vergunningen, vindt u door in te loggen op het besloten gedeelte van de website. Daarnaast kan TLN u informatie toesturen over specifieke activiteiten, producten en diensten van zorgvuldig geselecteerde samenwerkende partners van TLN. Als u geen prijs stelt op deze informatie of als uw toestemming voor het gebruik van uw e-mail adres wilt intrekken, kunt u dit schriftelijk doorgeven aan: TLN, Postbus 3008, 2700 KS Zoetermeer.


Verwerking van gegevens TLN Ledenwinkel
Als u geïnteresseerd bent in producten uit de TLN Ledenwinkel, wordt uw aanvraag of bestelling behandeld op basis van informatie die u op dat moment zelf hiervoor beschikbaar stelt. TLN legt de soort en hoeveelheid van door u bestelde producten vast, zodat TLN inzicht heeft in de kwaliteit van haar dienstverlening en u op de hoogte kan houden van (nieuwe) activiteiten, producten en diensten. Als u geen prijs stelt op deze informatie of als uw toestemming voor het gebruik van uw e-mail adres wilt intrekken, kunt u dit schriftelijk doorgeven aan: TLN, Postbus 3008, 2700 KS Zoetermeer.


Inzage en correctie
Leden van TLN hebben recht op inzage in en afschrift van de gegevens. Uw verzoek tot inzage, met een geldig legitimatiebewijs, kunt u schriftelijk kenbaar maken aan: TLN, Postbus 3008, 2700 KS Zoetermeer. TLN deelt u zo spoedig mogelijk mee, in ieder geval binnen 4 weken, of gegevens over u worden verwerkt. Als de gegevens onjuist blijken te zijn, kunt u uw verzoek tot correctie schriftelijk kenbaar maken aan: TLN, Postbus 3008, 2700 KS Zoetermeer, onder opgave van de te wijzigen gegevens. U krijgt binnen 4 weken bericht of aan uw verzoek kan worden voldaan.


Verwerking van gegevens ledenindex
TLN biedt een service aan waarin u kunt nakijken welke organisaties lid zijn van TLN of zodat u uw juiste vervoerder kunt vinden. Indien beschikbaar treft u aanvullende informatie aan op het besloten gedeelte van de website. Als u als lid van TLN van mening bent dat de gegevens over u bedrijf onjuist of onvolledig zijn, kunt u dit schriftelijk kenbaar maken aan: TLN, Postbus 3008, 2700 KS Zoetermeer.


Beveiliging
Om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot uw persoonsgegevens, maakt TLN gebruik van veiligheidsprocedures. Deze procedures garanderen een passend beveiligingsniveau gelet op de soorten van verwerking en de aard van de te beschermen persoonsgegevens.


Bezoekersgegevens
Op de website van TLN worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest bezochte pagina's, zonder dat deze bezoekers identificeren. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan TLN haar dienstverlening aan u verder optimaliseren.


Cookies
TLN maakt gebruik van cookies om het online gebruiksgemak voor u te vergroten. Een 'cookie' is een klein tekstbestandje dat bij uw bezoek aan de website naar uw computer wordt gestuurd. Cookies kunnen uw gebruikersinstellingen en andere informatie opslaan zodat u als bezoeker kan worden herkend, telkens als u de website bezoekt. U kunt uw browser alle cookies laten weigeren of laten waarschuwen wanneer er een cookie wordt verzonden. Het gevolg kan zijn dat sommige opties of diensten van de website niet goed functioneren zonder cookies.


TLN en andere websites
Op de website treft u een aantal links aan naar andere websites dan van TLN. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, kan TLN geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor de privacystatement, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.


Vragen
Hebt u vragen of opmerkingen over het privacybeleid van TLN, dan kunt u deze stellen aan: TLN, Postbus 3008, 2700 KS Zoetermeer.


Wijzigingen
TLN behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacystatement. Controleert u daarom regelmatig dit privacystatement voor het privacybeleid van TLN.


Zoetermeer, 5 februari 2009