Strenge eisen waarborgen topkwaliteit

Met het certificaat van het Keurmerk Transport & Logistiek kunnen bedrijven aantonen dat ze voldoen aan de eisen die het reglement stelt. Het certificaat is drie jaar geldig. Na één en na twee jaar dienen certificaathouders over enkele onderwerpen schriftelijk te rapporteren aan de certificerende instantie.

Inmiddels hebben diverse certificerende instanties belangstelling getoond om een licentie te verwerven waarmee zij tegen de eisen van het Keurmerk Transport & Logistiek bedrijven mogen toetsen. Certificerende instanties kunnen hierover contact opnemen met het secretariaat van het Keurmerk Transport & Logistiek via telefoonnummer 079 - 36 36 146. Op aanvraag is ook een exemplaar beschikbaar van de licentie-overeenkomst.

Meer algemene informatie is opgenomen in het certificatiereglement dat via deze link elektronisch beschikbaar is.