Certificerende instantie

TLN adviseert bedrijven audits zoveel mogelijk bij dezelfde certificerende instantie onder te brengen en qua timing zo goed mogelijk te combineren. Bedrijven die verschillende kwaliteitsregelingen in hun managementsysteem combineren, plukken de vruchten van efficiëntievoordelen.


Door samen te werken met een certificerende instantie die de verschillende regelingen mag toetsen, ontstaat ook voor de externe toetsing een efficiëntievoordeel. In de praktijk maken bedrijven combinaties tussen keurmerk en ISO, HACCP, VCA, GMP en de hygiënecode.

Downloads en links