Certificaat

De toetsing vindt plaats door een certificerende instantie die gerechtigd is audits uit te voeren tegen de eisen van het Keurmerk Transport & Logistiek. Die instantie geeft een eigen certificaat af voor bedrijven die de audit goed hebben doorstaan.

Leden van TLN krijgen het certificaat uitgereikt via een van hun contactpersonen bij TLN waarbij gezorgd wordt voor een eervolle vermelding in het vakblad Transport & Logistiek.