Audits

Zodra ondernemers verwachten te voldoen aan de gestelde eisen en voorwaarden dienen zij een overeenkomst af te sluiten met een onafhankelijke certificerende instantie die audits mag verrichten op basis van het reglement van het keurmerk. De auditor zal hun bedrijfsprocessen ter plaatse beoordelen. Indien het bedrijf voldoet aan de gestelde voorwaarden ontvangt de ondernemer een certificaat.

Een onderneming wordt beoordeeld op basis van de toelatingseisen in het reglement van het Keurmerk Transport & Logistiek. De eisen zijn ingedeeld naar de tien managementaandachtsgebieden van het INK-managementmodel. Hier vindt u het volledige reglement met de voorwaarden op basis van de tien INK-aandachtsgebieden.